დაბრუნება და შეცვლა

1შეფუთეთ პროდუქტი ორიგინალურ შეფუთვაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. თუ ის არ არის ხელმისაწვდომი, იპოვეთ ყუთი, რომელიც შესაფერისია ზომით. შეფუთვის მასალად გამოიყენეთ ქაღალდის პირსახოცები, ბუშტუკები, ლენტი და ა.შ. ბონგის გაგზავნისას ამოიღეთ ყველა დასაკეცი მასალა და ცალკე შეფუთეთ. ყუთი საიმედოდ დაამაგრეთ ლენტით.
2შეავსეთ თქვენს შეკვეთას თანდართული დაბრუნების ფორმა შემდეგი დეტალებით:
1) ტრეიდერის მიერ მითითებული: სახელი, ფაქტობრივი მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
2) შეკვეთის თარიღი;
3) შეკვეთის მიღების თარიღი;
4) მომხმარებლის დასახელება;
5) მომხმარებლის მისამართი;
6) მომხმარებლის ხელმოწერა (თუ ფორმა ქაღალდზეა შევსებული);
7) ფორმის შევსების თარიღი.
3გაგზავნამდე ყუთში ჩაურთეთ სალაროს ქვითრის ასლი. თუ თქვენ შეუკვეთეთ საქონელი ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში, მაშინ დაურთეთ ელექტრონული ქვითრის ან შეკვეთის დადასტურების (შეკვეთის ნომერი) ასლი, რომელიც გაიგზავნა თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე.
4გაგზავნეთ პაკეტი მისამართზე: (მისამართი)
(როდესაც ფოსტით გაგზავნით დაბრუნებულ ნივთს, ფოსტა, როგორც წესი, გასცემს ქვითარს. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ გაგზავნეთ ამანათი. ის ასევე ჩვეულებრივ შეიცავს ინფორმაციას მიწოდების ღირებულების, გაგზავნის თარიღისა და პაკეტის თრექინგის ნომრის შესახებ. .
5ამანათის გაგზავნის შემდეგ გთხოვთ შეგვატყობინოთ ამის შესახებ ელექტრონული ფოსტით: (ფოსტა...)

საქონლის დაბრუნებისა და გაცვლის საფუძველი

საქართველოში საქონლის გაცვლისა და დაბრუნების ზოგადი წესების მიხედვით, მყიდველს უფლება აქვს დააბრუნოს საქონელი, შეინარჩუნოს სამომხმარებლო თვისებები, პრეზენტაცია და ქარხნული ეტიკეტები, მიზეზების მითითების გარეშე, ფაქტობრივი მიღების დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. საქონელი პირდაპირ გამყიდველისგან ან გამყიდველის წარმომადგენელი პირებისგან. (იხ. „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13, მე-15 მუხლები. საქონლის დასაბრუნებლად უნდა წარადგინოთ მისი შეძენის ფაქტისა და პირობების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე შეავსოთ განცხადება საქონლის დაბრუნების შესახებ. . 

 
საქონლის დაბრუნება, შეკვეთის პირობების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც წარმოიშვა გამყიდველის ბრალით: თუ საქონელი გადმოგეცით ნაწილობრივი შეუსაბამობით ან დებულების პირობების დარღვევით. შეკვეთა გამყიდველის ბრალის გამო საქონლის ასორტიმენტთან, სისრულესთან, რაოდენობასთან დაკავშირებით, თქვენ უფლება გაქვთ აცნობოთ გამყიდველს (მიღებიდან არაუგვიანეს შვიდი კალენდარული დღისა) ამ დარღვევების შესახებ და მოითხოვოთ მათი აღმოფხვრა. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება უარი თქვათ საქონელზე და დააბრუნოთ გადახდილი თანხა. ამ შემთხვევაში, საქონელი უნდა დაუბრუნდეს გამყიდველს ორიგინალური პრეზენტაციის, მისი სამომხმარებლო თვისებების, ბეჭდების, ქარხნული ეტიკეტების დაცვით. საქონლის დასაბრუნებლად თქვენ უნდა წარმოადგინოთ დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მისი შეძენის ფაქტს და პირობებს. დაბრუნების მიზნით, თქვენ უნდა შეავსოთ განაცხადი საქონლის დაბრუნების შესახებ.